Målgrupp

Småbarnsföräldrar, i synnerhet mammor som bor i storstäderna (75% av målgruppen bor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala)

Intressen

25-45
Ålder
5%
Män
95%
Kvinnor