Logotyp för Proff.no (Proff AS)

Proff.no (Proff AS)

Media · Norway
Beskrivning
Av våre brukere er 67% beslutningstakere i norsk næringsliv.
Proff er en nyttetjeneste for det norske næringsliv. Vi leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.
25-55
Ålder
59%
Män
41%
Kvinnor