Beskrivning
VÅRA TJÄNSTER
Med fokus på att föra fram ditt budskap och öka din försäljning kan vi erbjuda allt från idé och koncept till produktion av reportage, design för att i slutändan leverera högklassig grafisk slutprodukt. Våra tre huvudområden är företagstidningar, föreningstidningar och trycksaker.

OM INTRYCK
Det är viktigt att profilera sig på ett proffsigt och rätt sätt så att kunderna ser vem du är och vad ditt företag vill förmedla. Vi är en avdelning inom tidningskoncernen Ortstidningar i Väst AB. Vi kan erbjuda unika lösningar med utgivning av ditt material tillsammans med våra olika lokala dagstidningar.