71 000
Individer
43
Utgåvor/år
Källa: Orvesto Näringsliv 2018