Icanyheter print

Icanyheter är branschens ledande tidning om dagligvaruhandel.

Intressen

Mode, Näringsliv, Konferens, Försäljning, Varumärkesfrågor

34-63
Ålder
37%
Män
63%
Kvinnor
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Näringsliv 2019

Utbildning

Folk-/grundskoleutbildning
6%
Gymnasieutbildning
38%
Kvalificerad yrkesutbildning
7%
Universitet/Högskola
49%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Näringsliv 2019

Sysselsättning

Arbetar heltid som anställd
72%
Arbetar heltid som egenföretagare
5%
Arbetar deltid som anställd
23%
Arbetar deltid som egenföretagare
1%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Näringsliv 2019