Logotyp för 101 nya idéer

101 nya idéer

Hobbys & intressen · Sweden
Textannonsering

Textannonsering

Print (ej modulbaserad)
Printannonsering är annonseringens moder. Våra undersökningar visar att läsarna anser att annonserna i ett magasin höjer läsupplevelsen och kompletterar den redaktionella delen. Utifrån noggranna undersökningar och analyser kan vi våra läsare ut i fingerspetsarna och även deras köpintentioner. Allt för att du ska få ut maximalt med din annonsering.