Logotyp för PlayAd Media Group

PlayAd Media Group

Media · Sweden
Instream video (Webb-TV)

Instream video (Webb-TV)

Display (webbplats)
Vår webb-tv kanal YouPlay är ett samlingsnamn för ett hundratal webb-tv kanaler som bedrivs av svenska nätpublicister ihop med PlayAd.

YouPlay är högkvalitativt redaktionellt videoinnehåll som visas på sajter tillhörande svenska mediehus och som konsumeras av en mentalt mogen målgrupp, vars intressen innefattar lokal journalistik, nyheter, sport, kultur.