2/1 s.

50 250 Nkr 

Nettomål (450x298) +4 mm til beskjæring
Satsflate (415x273)
Allmän information
 • Priser
  2/1 s: 50 250 Nkr 
  Side 2-3: 59 900 Nkr 
  Side 4-5: 55 250 Nkr 
  side 6-7: 55 250 Nkr 
 • Dimensioner
  450 x 298 mm
Riktlinjer
  • Technical specifications print
  • Utfallende formater
  • Priser på annonsetester
  • Bilag
  • Material delivery print