Beskrivning
Nicole bor i Stockholm med sambon Eric och dvärgtaxen Frank. I april släppte hon boken Kära, Kärleken, 108 sidor kärleksdikter som hon skrivit själv. Nicole har bloggat sedan 2007, har ett Youtube-konto med 50 000 prenumeranter.
366 769
Följare
-217
Nya följare/Vecka
32 793
Reaktioner/Vecka