Beskrivning
Vi är Finansstrateger och Reklamare


Tjänster

  • Kapitalanskaffning
  • Varumärkesstrategier
  • Investor Relations (IR)
  • Strategisk rådgivning

Kunder

Vi vänder oss till bolag som ska genomföra emission, pre IPO eller bara vill öka intresset för aktien som en del i bolagets Investor Relations strategi och marknadskommunikation.