571 830
Följare
2 316
Nya följare/Vecka
36 008
Reaktioner/Vecka