885 000
Total räckvidd (Individer)
Källa: Orvesto Konsument 2020:1 & Internet maj 2020