Morgontidning

Tusentals läsare: 729

Intressen

16-80
Ålder
50%
Män
50%
Kvinnor
Källa: Orvesto Konsument
2016: Helår

Ålder

16 - 39 år
23%
40 - 54 år
25%
55 - 69 år
33%
70 - 80 år
20%
Källa: Orvesto Konsument
2016: Helår

Utbildning

Grundskola
25%
Gymnasium
36%
Högskola max 2 år
13%
Högskola längre
26%
Källa: Orvesto Konsument
2016: Helår

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
14%
Hyreslägenhet
17%
Egen villa/radhus
55%
Bost.r. i villa/radh,
2%
Hyrd villa/radhus
2%
Jordbruksboende
7%
Annan Bostadsform
3%
Källa: Orvesto Konsument
2016: Helår

Hushållsstorlek

1 Personshushåll
19%
2 Personshushåll
48%
3 Personshushåll
13%
4 Personshushåll
15%
5+ Personshushåll
6%
Källa: Orvesto Konsument
2016: Helår

Mycket intresserade alla

Semestra utomlands
33%
Semestra I Sverige
32%
Motionera
30%
Musik
29%
Läsa Böcker
29%
Källa: Orvesto Konsument
2016: Helår

Personlig inkomst/månad

Har Ingen Inkomst
2%
Under 8.000
6%
8 000 - 18.999
31%
19 000 - 29.499
28%
29 500 - 49.999
25%
50 000 - Över 84.000
5%
Källa: Orvesto Konsument
2016: Helår