Morgontidning

Tusentals läsare: 704

Intressen

16-80
Ålder
50%
Män
50%
Kvinnor
Källa: Orvesto Konsument
2019:2

Ålder

16 - 39 år
22%
40 - 54 år
23%
55 - 69 år
31%
70 - 80 år
24%
Källa: Orvesto Konsument
2019:2

Utbildning

Grundskola
23%
Gymnasium
32%
Högskola max 2 år
16%
Högskola längre
29%
Källa: Orvesto Konsument
2019:2

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
14%
Hyreslägenhet
17%
Villa/Radhus
59%
Jordbruksboende
6%
Källa: Orvesto Konsument
2019:2

Hushållsstorlek

1 Personshushåll
20%
2 Personshushåll
29%
3 Personshushåll
13%
4 Personshushåll
13%
5+ Personshushåll
6%
Källa: Orvesto Konsument
2019:2

Personlig inkomst/månad

12 000 - 18.999
20%
19 000 - 29.499
26%
29 500 - 41.999
24%
42 200 - 64.999
10%
65.000 -
3%
Källa: Orvesto Konsument
2019:2

Mycket intresserade alla

Semestra utomlands
31%
Semestra I Sverige
34%
Motionera
29%
Musik
33%
Läsa Böcker
33%
Källa: Orvesto Konsument
2019:2
 • Morgontidning
  • Ålder
  • Utbildning
  • Boendeform
  • Hushållsstorlek
  • Personlig inkomst/månad
  • Mycket intresserade alla
 • Digitalt