Logotyp för Bonnier News

Bonnier News

Nyheter · Sweden

Allmänna riktlinjer

HTTPS

Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https://Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.
BROWSERS
Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:
- Internet Explorer
 • - Mozilla Firefox
 • - Safari
 • - Opera
 • - Google Chrome

 • LJUD
 • Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouse-over.
 • Ljudet måste ha en på-/av-knapp.

 • MATERIALINLÄMNING
 • Material ska vara oss tillhanda senast:
 • * 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
 • * 5-15 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
 • (kontakta Adops för vidare information)

 • Vid sen materialleverans kan inte önskat startdatum garanteras.

 • Materialet mailas till respektive VMs adops:

 • Ange nedan information när ni levererar materialet:
 • - Vilken annonsör och kampanj materialet avser
 • - Start- och slutdatum
 • - Landnings-URL:er
 • - Kontaktperson och uppgifter
 • - Tracking

 • Övriga krav
 • Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
 • Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
 • Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.

Spelannonser

Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag i kraft - se den nya lagen Spellag (2018:1138) här.
Bonnier News följer TU:s spelannonsrekommendationer – se utdrag angående den nya spellagen och rekommendationer från TU:s hemsida:
Spelmonopolet upphävs och ersätts av ett licenssystem där alla – statliga som privata, svenska som utländska – spelbolag som uppfyller licensvillkoren kan få tillstånd att bedriva spel. En särskild punktskatt om 18 procent ska tas ut på spel. I och med spellagen införs även ett krav på att all marknadsföring ska vara måttfull. Vid måttfullhetsbedömningen kan vägledning hämtas från TU:s spelannonsrekommendation.
Måttfullhet – spelannonsernas utformning

- Spelannonser ska på ett korrekt och balanserat sätt presentera chanserna att vinna och inte skapa intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av spel som socialt attraktivt.

- Spelannonser ska Inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Mediehusen ansvarar i detta avseende för hur och var spelannonser publiceras.

- Spelannonser ska inte visa välkända personer och antyda att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång.

- Spelannonser ska inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av att ett erbjudande om spel är gratis.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem.

- Spelannonser ska inte uppmana till överdrivet spelande.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om att spelande är riskfritt.

- Spelannonser ska inte innehålla könsdiskriminerande påståenden.

- Spelannonser ska inte framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag. Det innebär att om och när vinnare presenteras i marknadsföring ska dessa vara verkliga vinnare.


Obligatoriska krav på spelannonser


- Spelannonserna ska vara mycket tydligt annonsmärkta och på ett tydligt sätt, även vid en hastig anblick, gå att skilja från det redaktionella innehållet.

- Spelannonserna ska vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.

- Spelannonserna ska innehålla kontaktuppgifter till en etablerad och vederhäftig organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

- Spelannonser ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. Minsta ålder för att delta i spel är 18 år och 20 år för att få besöka fysiskt kasino.

Spelmarknadsföring får inte riktas särskilt till personer under 18 år.

Bonnier Ad Network- Helsida Video Desktop

Formatinformation
Detta är ett helsidesformat med video som rullar på news-sajterna via Bonnier Ad Network. Formatet finns i tre olika versioner. Alla material måste hostas av Bonnier Ad Network och kan ej hostas av en tredjepart. Möjlighet att implementera impressionlänkar finns.

Materialinformation Video
Filformat: Mp4 + fallback i jpg eller png samt en valbar jpg eller png för klickytan (format för denna kan man variera så det passar bra i videon).

Vikt: 35mb men även större går bra då materialet streamas. Viktigt att tänka på att större material tar längre tid att ladda.

Aspect ratio: 16:9
Upplösning: 1280x720

Materialinformation HTML5
Filformat: HTML5 i en zip-fil (polite load är tillåtet) packat enligt IAB-standard (http://www.iab.net/media/file/HTML5DAv101.pdf). För att vi skall kunna räkna klick är det viktigt att använda sig av Bonnier Ad Networks klickmall. Denna finns att få via kampanjsupport@bonnieradnetwork.se alternativt av ansvarig säljare.

Annonserna skall fungera i alla aktuella versioner av följande webbläsare, detta säkerställs av annonsproducenten.
- Google Chrome
- Firefox
- Safari
- Opera
- Internet Explorer
Vikt: max 500Kb
Aspect ratio: 16:9
Upplösning: 480-1920px x 854x1080px (w x h)
Animeringar och loopar: Materialet får animera och loopa så länge det håller sig inom maxvikten.

OBS!
Materialet måste vara responsivt. Det betyder att annonsen anpassar sig efter storleken på webbläsarfönstrets inre storlek (s.k. viewport), med bevarad synlighet och funktionalitet. Tänk på att ett webbläsarfönsters viewport har en bredare aspect ratio än skärmupplösningar, då man även räknar in operativsystemets och webbläsarens verktygsfält.

Materialinformation stillbild
Filformat: jpg eller png
Vikt: max 100kB
Upplösning: 1920x1080

Övrig information:
Har man viktig information som behöver synas i videon måste den placeras innanför 15% från kanten på videon. Detta då videon skalas på olika skärmar. Vi behöver även en URL samt en eventuell trackinglänk. Materialdag är senast 7 arbetsdagar innan materialstart.

Viewability

För displayannonser måste 50% av annonsen vara synlig i webbläsarfönstret under 1 sekund.

För videoannonser måste 50% av annonsen vara synlig i webbläsarfönstret 2 sekunder.

Welcome Page

FREKVENS
Levereras alltid med frekvens 3 per dag.

WELCOME PAGE VIKT
Maxvikt display: 200kB
Maxvikt video: 10MB

FORMAT:
1920x1080
Minsta skärmupplösning för att hela annonsen ska synas är 1920x1080.

LJUD
Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouseover.
Ljudet måste ha en på/av-knapp.

HTML5-material

Generell information
De här riktlinjerna är ämnade för producenter av kreativt material baserat på HTML5 och som​ ska användas till digital annonsering på Bonnier News (Di, DN, Expressen och Bonnier Ad network). Följande riktlinjer är viktiga för leverans och kampanjens framgång. Material som inte följer riktlinjerna kommer tyvärr inte att godkännas. Vi använder Google DoubleClick for Publishers (DFP) annonshanteringssystem (ad server) och riktlinjerna nedan är skrivna för att fungera med detta system.
Vi använder oss av friendly iframes​ som leveranssätt.

- Det är per default inte tillåtet att bryta sig ut från iframe (frame busting). Kontakta AdOps om formatet kräver det.
- SVG inom HTML stödjs ej. Det är däremot möjligt att inkludera stand-alone .svg-filer och använda dom som referenspunkter i HTML-materialet.
- Animering av element får inte överstiga 30 sekunder.
- Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.
- Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.
- Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.
- Materialets huvudfil ska döpas till index.html.
- Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet.
- Referenser till externa resurser[1] ska vara absoluta och starta med //:​​ Vidare måste de av säkerhetsskäl stödja SSL/TLS.
- Det är inte tillåtet förhindra vertikal sidskroll[2].
- JavaScript console​ ​-metoder är inte tillåtna.
- Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares
godkännande får enbart användas efter användarinteraktion.
[1] Så som CDN och externa fontbibliotek.
[2] Använd inte touchstart som trigger för interaktion (eftersom touchstart triggas vid scroll)

Filstorlek
Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning.
MOBILA ENHETER (SMARTPHONES)
150kb
DESKTOP / TABLET
200kb

Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript-bibliotek, font-filer, stilmallar etc. Ni kan välja att använda vitlistade CDN:er, men dessa kommer att räknas in i den totala filstorleken på materialet. Viktigt: Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta kampanjsupport i god tid.
Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform i snitt väger 70-90kb extra (utöver det faktiska annonsmaterialet) och att denna extra vikt räknas in som en del av totalvikten.
Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript alt levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten.
Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.


Prestanda

Bonnier News testar allt material med AdValidation enligt specifika parametrar. Material som blir underkänt när vi testar i Ad Validation kommer ej att godkännas.

- Försök använda CSS för animationer så långt det går istället för JavaScript-bibliotek.
- Animera aldrig gömda element.
- Försök få ner antalet anrop.
- Undvik att ladda in tungt material som t ex video innan användarinteraktion (detta gäller ej våra specifika video-produkter).
- Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.
- Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.
- Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.


Graceful degradation / Progressive enhancement

På grund av fragmentationen av webbläsare stöds W3C:s specifikation för HTML5 inte av alla webbläsare. Bonnier News rekommenderar att ni tillhandahåller en alternativ version (fallback) för ert material genom antingen designstrategin ​graceful degradation​ eller progressive enhancement​. Material som går “sönder” i vanliga webbläsare kommer att avvisas vid validering eller tas bort från sajten om fel uppenbarar sig i produktion.
Graceful degradation (elegant degradering) -​ Innebär att man utvecklar på ett sätt så att man tillhandahåller en viss nivå av användarupplevelse i mer moderna webbläsare, men också degraderar till en lägre nivå när äldre webbläsare används. Den lägre nivån ger en sämre användarupplevelse men tillhandahåller ändå basfunktionalitet. Det går inte “sönder” så att det blir oanvändbart.
Progressive enhancement (progressiv förbättring) - Är liknande men gör sakerna tvärtom.​ Man upprättar en basnivå för användarupplevelsen som alla webbläsare kan tillhandahålla vid rendering av materialet. Men man bygger också mer avancerad funktionalitet som automatiskt blir tillängligt för webbläsare som stödjer det.

Struktur, paketering och leverans

Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Ert kreativa material bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns ovan ska befinna sig i index.html-filen. Materialen ska levereras i individuella .zip-filer som innehåller alla kreativa resurser i rotmappen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som t ex “img”, “css”, “js”-mappar.


Struktur, paketering och leverans

Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Ert kreativa material bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns ovan ska befinna sig i index.html-filen. Materialen ska levereras i individuella .zip-filer som innehåller alla kreativa resurser i rotmappen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som t ex “img”, “css”, “js”-mappar.

Klickmätning DFP - HTML5

Materialet måste vara anpassat efter annonssystemet Google DoubleClick for Publishers (DFP) som Bonnier News använder sig utav.
Variabeln clickTag bör användas som definition för click-through URL i alla klickbara ytor i annonsen.
Detta för att vi ska kunna mäta klick på den samt att det ska vara möjligt för AdOps att vid förfrågan kunna ändra/lägga in  destinations urlen i efterhand.
Vi rekommenderar alltså att använda clickTag dvs att INTE hårdkoda click-through URL:en
DFP varnar om det saknas korrekt clickTag eller om det finns en URL hårdkodad i annonsen.
clickTagen skall vara enkel för ad servern att läsa av, använd ingen minification eller obfuscation. (Däremot är det inga problem att använda det på resten av materialet)
Scriptet för clickTag variabeln måste ligga i head-taggen.
Försäkra er om att alla ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-throug URL.

Exempel där clickTag är implementerad i HTML koden:
------------------------------------------------------------------------
<html>
<head>
<meta name=“ad.size” content=“width=300,height=250"> <script type=“text/javascript”>
var clickTag = “http://www.google.com“; </script>
</head>
[The rest of your creative code goes here.] </html>
OBS! Försäkra er om att ytor som ska vara klickbara använder clickTag-variabeln som definition för click-through URL:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0>
</a>

Multipla klicktaggar räknar upp mot samma nummer.
- Destinationslänkarna bör bifogas separat i mejlet som skickas till Bonnier News.
- Om ni har flera destinationslänkar så specificeras dessa med vilken clickTag som används.
Vid ett scenario där destinationslänken måste vara hårdkodad i annonsmaterialet t ex när länken skapas dynamiskt eller liknande. Då kan clickTag läggas till före destinationslänken som visas här:
window.open(clickTag+"http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank"); eller så här:
window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank");
Om destinationslänken innehåller tecken som ? eller & bör länken kodas så här:
clickTag +encodeURIComponent("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34")
Vid detta scenario behöver inte destinationslänken skickas till publicisten, bara en förklaring att destinationslänken är hårdkodad i annonsmaterialet och att clickTag-tracking har lagts in.

Alkoholannonser

Generell regel
Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.


Läkemedelsannonser

Information om läkemedelsannonser

- Vad gäller för marknadsföring av läkemedel, receptbelagda, receptfria samt naturläkemedel Klicka här

 • DIGITALANNONSERING
  • Allmänna riktlinjer
  • Spelannonser
  • Bonnier Ad Network- Helsida Video Desktop
  • Viewability
  • Produkter
  • Welcome Page
  • HTML5-material
  • Klickmätning DFP - HTML5
  • Alkoholannonser
  • Läkemedelsannonser