Omslagsbild för Politiken
44 År
54% Män
Omslagsbild för Børsen
20-60 År
77% Män
31-60 År
55% Män
31-60 År
63% Män
31-60 År
78% Män
Omslagsbild för Penge & Privatøkonomi
30-69 År
74% Män