25-44 År
63% Kvinnor
Omslagsbild för recepten.se
29-45 År
75% Kvinnor
40-60 År
50% Kvinnor
30-59 År
72% Kvinnor