Logotyp för Nationen
Nationen

Jordbruk

197 430 Räckvidd (Läsekrets) /vecka

55 År
58% Män
Logotyp för Bondebladet
Bondebladet

Jordbruk

120 420 Räckvidd (Läsekrets) /vecka

51 År
59% Män
Logotyp för ATL
ATL

Jordbruk

90 194 Räckvidd/vecka

36-55 År
71% Män
Logotyp för Norsk Landbruk
Norsk Landbruk

Jordbruk

86 859 Räckvidd/vecka

48 År
66% Män
Logotyp för Traktor
Traktor

Jordbruk

70 823 Räckvidd/vecka

43 År
81% Män
Logotyp för Land Lantbruk
Land Lantbruk

Jordbruk

36 378 Räckvidd/vecka

36-55 År
71% Män
Logotyp för Land Skogsbruk
Land Skogsbruk

Jordbruk

14 266 Räckvidd/vecka

36-55 År
71% Män
Logotyp för Lantmannen
Lantmannen

Jordbruk

271 Räckvidd/vecka

45-64 År
74% Män