20-69 År
52% Kvinnor
Omslagsbild för Universitetsmedia-gruppen
20-29 År
52% Kvinnor
53 År
51% Kvinnor
35-49 År
72% Män
Omslagsbild för Poddtoppen
18-65 År
59% Kvinnor
25-70 År
54% Kvinnor
Omslagsbild för Gule Sider
15-85 År
51% Kvinnor
50-64 År
65% Män
19-70 År
50% Kvinnor
Omslagsbild för SKOGEN
20-70 År
80% Män
29-69 År
58% Män
25-49 År
59% Kvinnor
52 År
52% Män
13-75 År
50% Kvinnor