61 År
65% Kvinnor
Omslagsbild för Filmstaden
24-45 År
55% Kvinnor
Omslagsbild för GAFFA Danmark
18-39 År
54% Män
Omslagsbild för GAFFA Norge
18-39 År
55% Män
Omslagsbild för GAFFA Sverige
19-50 År
55% Män
Omslagsbild för Spotify for Brands
18-34 År
51% Män