81 626
Total räckvidd
30 000
Räckvidd
20 900
Upplaga
20 900
Prenumeranter