Beskrivning
VVS-Forums mål är att hålla företag och medarbetare i VVS-branschen välinformerade om omvärlden och det som har betydelse för företaget. Det kan handla om politik, utbildning, arbetsmarknad, näringsliv eller teknik. VVS-Forum är oumbärligt för VVS-branschen, men berör samtidigt betydligt fler än rörmokare.

Att finnas med i VVS-Forum innebär att du når samtliga VVS-företag av betydelse, i en tid som präglas av byggboom, renovering och energi­effektivisering. Det ska byggas drygt 700 000 bo­städer fram till 2025, nya nära-noll­energikrav införs 2019 och 2021 samtidigt som det aldrig varit ett starkare fokus på hållbarhet. Hela tiden ökar värdet av byggnaders installationer.

Men du når också konkurrenter, fastighets­ägare, beställare/byggherrar, konsulter, kommunala tjänstemän, politiker, byggentrepre­nörer och andra installatörer. Totalt handlar det om cirka 32.000 läsare av tidningen, närmare 22.000 prenumeranter av VVS-Forums nyhetsbrev som utkommer varje vecka. Webben cirka 25.000 unika besökare per vecka samt omkring 6.000 följare av VVS-Forums sociala medier som Facebook och Twitter.
45-55
Ålder
90%
Män
10%
Kvinnor