Beskrivning
Hösten börjar med Vi i Grankulla!
Det är dags för Grankulla Svenska Kulturförenings tidning Vi i Grankulla. Föreningen lyfter som vanligt fram aktualiteter och utveckling inom förenings- och företagslivet i Grankulla.
Föreningar och företag i området ges möjlighet att annonsera i tidningen. Tidningen är ett bra forum för synlighet eftersom man även når de hushåll som annars inte tillåter reklam tack vare att tidningen är adresserad. Tidningen delas ut till alla svenska och tvåspråkiga hushåll i Grankulla.