8 000
Individer
1
Utgåvor/vecka
0
Källa: Orvesto Konsument 2020:1