35 000
Total räckvidd
Källa: Orvesto Konsument/Orvesto Internet 2019:2
26 000
Individer
9 500
Upplaga