Beskrivning
Värnamo Nu är en privatägd webbtidning startad 2010 och vi ger även ut Skillingaryd Nu/Vaggeryd Nu som startades 2002.
24-45
Ålder
50%
Män
50%
Kvinnor