289 000
Total räckvidd (Individer)
Källa: Orvesto konsument helår 2018 ( UNT och unt.se)
204 000
Individer
40 200
Upplaga
261 167
Unika webbläsare
581 841
Besök
1.44M
Sidvisningar