Logotyp för Upsala Nya Tidning

Upsala Nya Tidning

Lokalnyheter · Uppsala, Sweden
Beskrivning
Upsala Nya Tidning är Uppsalas och Upplands största nyhetsförmedlare och består av en rad mediekanaler. Från ursprunget i Upsala Nya Tidning spänner verksamheten i dag över allt från tidningar till digitala tjänster och avdelningar specialiserade kring nya medieformer. Upsala Nya Tidning distribueras till prenumeranter i framförallt Uppsala län samt Sigtuna kommun och har i årtionden varit den starkaste mediekanalen i området. Inom Upsala Nya Tidnings ram ges en rad specialtidningar ut som bostadstidningen Bostadsguiden och affärstidningen Uppgång.
16-80
Ålder
48%
Män
52%
Kvinnor