94 000
Räckvidd
1
Utgåvor/vecka
91 300
Upplaga
Källa: Orvesto Konsument helår 2018, enbart print