Beskrivning
Sveriges största digitala uppslagsverk. Med över 3 miljoner ord och synonymer.
18-35
Ålder
50%
Män
50%
Kvinnor