Klassiska Bilar

Klassiska Bilar

Print (ej modulbaserad)
Entusiastbilens roll har förändrats det senaste decenniet. Idag köper många sin ungdoms drömbil utan att för den skull se sig som väldigt händiga eller älska att meka i garaget. Entusiastbi- len blir istället ett sätt att tillsammans med sin partner njuta av sin lediga tid,