Logotyp för Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet

Fotboll · Sweden
Beskrivning
Svenska Fotbollförbundet bildades den 18 december 1904, och är Sveriges största specialidrottsförbund. Fotbollens föreningar har sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 600.000 aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter.
15-55
Ålder
62%
Män
38%
Kvinnor