80 000
Total räckvidd (Individer)
Källa: Orvesto Konsument helår 2019
54 000
Individer