30 000
Individer
1
Utgåvor/vecka
30 000
Upplaga
Källa: TS