Logotyp för Søndagsavisen

Søndagsavisen

Riksnyheter · Søborg, Denmark

Søndagsavisen.dk

Brugerprofilen på søndagsavisen.dk, bruger i gennemsnit 2,16 minutter på sondagsavisen.dk

Intressen

24-60
Ålder
35%
Män
65%
Kvinnor

Brugerprofil

Mænd
35%
Kvinder
65%
Over 24 år
82%
Husstandsindkomst på over 300.000+
55%
Källa: Egen undersökning

Unikke brugere i regioner

Region Hovedstaden
34%
Region Sjælland
12%
Region Syddanmark
20%
Region Midtjylland
22%
Region Nordjylland
7%
Källa: Egen undersökning