Solidinfo.se

Solidinfo.se besöks av olika människor i hela Sverige som är intresserade av att få reda på all slags information om företag. Besökarna är inköpare, företagare, leverantörer eller kunder som vill försäkra sig om att de ska kunna genomföra sina affärer på ett tryggt sätt.

Den mest välrepresenterade ...
 Läs mer

Intressen

30-40
Ålder
72%
Män
28%
Kvinnor

Inkomst

≤ 299 999 kr
13%
300 000 - 499 999 kr
40%
500 000 - 799 999 kr
32%
800 000 - 999 999 kr
10%
≥ 1 000 000
5%
Källa: Egen undersökning

Arbetsroll

Egenföretagare
32%
Tjänsteman
25%
VD/ledning
13%
Annan chefsroll
8%
Övrig roll
22%
Källa: Egen undersökning