60 000
Total räckvidd (Individer)
Källa: Orvesto Konsument 2019:2 & Internet november 2019
14 000
Individer