Beskrivning
Realtid.se vänder sig till yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i Sveriges största företag och ägarkonstellationer med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.
30-55
Ålder
82%
Män
18%
Kvinnor