Beskrivning

Privata Affärer är en av de få oberoende aktörerna på marknaden som ger konkreta råd om placeringar i aktier, fonder och råvaror.
Vi står fria från banker, försäkringsbolag och finansiella rådgivare.
Privata Affärer skriver om lån, boende, skatter och hur du bäst sparar till din pension med tydligt fokus på hur dessa frågor påverkar din privatekonomi. Därför är Privata Affärers läsare rikare, kunnigare och mer intresserade av privatekonomi än övriga svenskar. Vi är din hjälp till en bättre privatekonomi.

40-69
Ålder
86%
Män
14%
Kvinnor