Desktopannonsering

 • Panorama
  Panorama
  980x120 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Big Bang
  Big Bang
  1600x900 px
  500 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Widescreen 1
  Widescreen 1
  250x600 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

Riktlinjer

1. Annonsörens namn måste anges i alla annonser. Annonser som kan förväxlas med redaktionellt material kommer att märkas "annons" av Prisjakt om inte annonsören väljer att ändra annonsens utseende. 2. Prisjakt avser att följa lokala och internationella regler för annonsering i de länder Prisjakt verkar. Följaktligen måste alla annonsörer och sponsorer göra detsamma. Det är annonsörens ansvar att garantera att så sker. 3. Annonsmaterial får inte beröra följande: tobak, alkohol, vapen, skjutvapen, ammunition, fyrverkerier, pornografi eller hasardspel. 4. Prisjakt tillåter inte annonsering för illegala produkter. Annonsmaterial får inte innehålla material som är bedrägligt, vilseledande eller stötande, inklusive material som förtalar eller förlöjligar människor på grund av ålder, etniskt ursprung, hudfärg, religiös övertygelse, kön eller handikapp. 5. Prisjakt förbehåller rätten att avvisa eller avlägsna annonsmaterial som inte motsvarar Prisjakts etiska principer, bryter gällande lagstiftning eller det avtal som finns mellan Prisjakt och annonsören. 6. Att Prisjakt accepterar en annons kan inte anses som en rekommendation av produkten eller tjänsten som saluförs. 7. Prisjakt upprätthåller en sträng åtskillnad mellan annonser och redaktionellt material för att markera sitt oberoende. Annonsörer och sponsorer kan inte på något vis påverka denna uppdelning. Följaktligen måste de två avdelningarna hållas åtskilda även fysiskt.

Tekniska anvisningar

• Storlek: max 200 kB
• CPU-användning: Max 8% i genomsnitt på 1 CPU-kärna på en standarddator (ca 2 GHz). (Upp mot 50% är dock OK under några få sekunder, eller vid användarinteraktion.) • Expanderande banners måste ha en fördröjning på minst 2/10 sekund • Vi tillåter inte banners som spelar upp ljud annat än vid användarinteraktion med bannern. • Länken från bannern måste vara inställd på att öppnas i ett nytt fönster eller flik. Vi tillåter HTML-banners som innehåller javascript, men normalt har vi restriktionen att bannern inte ska modifiera sidans innehåll utanför annonsens område. Det vill säga om ni önskar skapa olika former av overlays och popups, vill vi att ni kontaktar oss först så att vi får godkänna detta. Generellt har som policy att bara godkänna modifieringar av sidans innehåll som startas av användaren, det vill säga som inte sker automatiskt vid sidans inladdning. Möjliga filformat är GIF, JPG eller HTML (för begränsningar se nedan)

Riktlinjer för HTML5

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans, och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. Specifikationen är skriven för kampanjer som ska gå på Schibsteds annonsserver Appnexus.

Generellt
 • * Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
 • * Alla externa referenser måste vara https.
 • * Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, s.k. framebusting.
 • * Alla element som Schibsted ska hosta måste ha relativa sökvägar.
 • * Materialet får göra max 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • * Materialet måste ha en svart 1px border.
 • * Genomsnittlig CPU-användning får inte överstiga 30%, med en maximal topp på 60%.
 • * Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • * Använd CCS3-animationer framöver Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • * Animera aldrig gömda element
 • * Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • * Undvik användning av CSS background-image då detta kan påverka viewability-mätningen.
 • * Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • * Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick
 • * Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
 • * Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.
 • * Landningssidan får inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom Appnexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet.
 • * Använder inte Javascript-eventet touchstart som click call, utan använd någon av 3 nedan alternativ.

Schibsted kräver att klickfunktionalitet implementeras i materialet i enlighet med IAB:s definition av clickTags i HTML-material.
Nedan följer instruktioner:

 1. 1. Lägg till följande JavaScript i index.html
<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script>

 1. 2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden,
 2. här följer några exempel:
 3. Exempel 1 - div
<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

 1. Exempel 2 - JavaScript
<div id="banner"></div>
<script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false);
</script>

 1. 3. Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html filen i önskad webbläsare och sedan addera ?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och sedan klicka på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

 2. Här finns ett exempelmaterial att ladda ner.

 3. Klick till extern webbläsare från app
 4. I Schibsteds appar öppnas alla länkar i en intern webbläsare i appen. Detta görs för att användaren så smidigt som möjligt ska kunna återvända till appen efter besöket på annonsen landningssida. Vill man som annonsör länka ut till telefonens vanliga webbläsare så går det att göra med exempelkoden nedan.
<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script>
<div id="banner" onclick="openLink()"></div>
<script>
var clickTag = "https://example.com";
function openLink() {
if (anjam.ready) {
//Banner is in app
anjam.ExternalBrowser(clickTag);
}
else{
//Banner is in web
window.open(clickTag, "_blank");
}
}
</script>

Villkor
Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system. Annonsen körs på ett system med äldre hårdvara (1,5 GHz processor, 920 MB RAM, senaste versionen av Google Chrome). CPU och RAM-användningen mäts kontinuerligt under processen. Annonser som överskrider de begränsningar som anges i denna beskrivning kommer ej att godkännas. Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock erat ansvar att se till att annonsen fungerar. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Villkor för publicering av annonsmaterial på Schibsteds webbplatser

Vem som omfattas Den som inför annons på webbplats som kontrolleras av bolag i Schibsted-koncernen, dvs. av bolag som helt eller delvis ägs av Schibsted Sverige AB eller något av dess dotterbolag, eller av Blocket AB eller BytBil Nordic AB (nedan ”Schibsteds Sajter”), förbinder sig att följa Schibsteds vid var tid gällande villkor för sådan annonsering. Dessa villkor framgår nedan och gäller såväl annonsörer som mediabyråer och annan som för egen eller annans räkning inför sådan annons (nedan gemensamt ”Annonsör/Annonsörer”). Den som anlitar underleverantör i syfte att exempelvis, men inte uteslutande, mäta resultatet av sådan annonsering, förbinder sig att tillse att underleverantören informeras om och följer dessa villkor. Annonsören svarar för underleverantörens agerande och underlåtenhet så som för sitt eget. Uppdaterade villkor Schibsted förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov och det åligger Annonsörer att hålla sig uppdaterad kring aktuella villkor. Den senaste versionen av villkoren tillhandahålls på http://www.prisjakt.nu/datapolicy. Vid större förändringar förbinder sig Schibsted att särskilt informera Annonsören om dessa. Förbud mot insamling av data Data avseende användare av Schibsteds Sajter får inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB samlas in eller hämtas av tredje part i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot dess användare eller kategorisera/segmentera användarna i annat kommersiellt syfte genom att använda cookies eller andra spårningsmetoder. Undantag från förbud av datainsamling görs enbart gällande tredje parts åtagande mot annonsör kring insamling av anonym data, vilket är tillåtet i syfte att rapportera och följa upp annonsörens antal visningar, räckvidd och konvertering. Förbud mot överföring av data Data avseende användare av Schibsteds Sajter får inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB delas med tredje part genom att exempelvis, men inte uteslutande, överföras till externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller andra system för att på något sätt värdeöka eller kapitalisera på denna data. Förbud mot hantering av personuppgifter Data som innehåller personuppgifter enligt definition i Personuppgiftslag (1998:204) (”PUL”) avseende användare av Schibsteds Sajter får inte behandlas utan den behandlades uttryckliga samtycke. Med behandling och samtycke avses i detta sammanhang definition enligt ”PUL” och Datainspektionens föreskrifter. Detta innebär bland annat, men inte uteslutande, ett förbud mot att associera cookies eller andra spårningsmetoder med personuppgifter. Sanktion vid överträdelse Överträdelse mot dessa villkor innebär även ett väsentligt avtalsbrott mot annonsavtal mellan Annonsör och bolag i Schibsted-koncernen. Vid sådant väsentligt avtalsbrott, eller skälig misstanke om att sådant väsentligt avtalsbrott föreligger, äger Schibsted rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och kräva skadestånd för den direkta skada man åsamkas genom avtalsbrottet. Om avtalsbrottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet omfattas en rätt till skadestånd även för indirekta skador. Denna villkorstext är upprättad 2012-12-13

Big Bang 1600x900

*Animerat inslag endast tillåtet på höger sida
*Annonsytorna måste omslutas av en tydlig ram vid vid bakgrund
 • Desktopannonsering
  • Produkter
  • Riktlinjer
  • Tekniska anvisningar
  • Riktlinjer för HTML5
  • Villkor för publicering av annonsmaterial på Schibsteds webbplatser
  • Big Bang 1600x900
 • Mobilannonsering
  • Riktlinjer för HTML5