Desktopannonsering

 • Panorama
  Panorama
  980x120 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Big Bang
  Big Bang
  1600x900 px
  500 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script
 • Widescreen
  Widescreen
  250x600 px
  200 kb - GIF, HTML5, JPG, PNG, Third-party script

AdMarket

Riktlinjer

1. Annonsörens namn måste anges i alla annonser. Annonser som kan förväxlas med redaktionellt material kommer att märkas "annons" av Prisjakt om inte annonsören väljer att ändra annonsens utseende. 2. Prisjakt avser att följa lokala och internationella regler för annonsering i de länder Prisjakt verkar. Följaktligen måste alla annonsörer och sponsorer göra detsamma. Det är annonsörens ansvar att garantera att så sker. 3. Annonsmaterial får inte beröra följande: tobak, alkohol, vapen, skjutvapen, ammunition, fyrverkerier, pornografi eller hasardspel. 4. Prisjakt tillåter inte annonsering för illegala produkter. Annonsmaterial får inte innehålla material som är bedrägligt, vilseledande eller stötande, inklusive material som förtalar eller förlöjligar människor på grund av ålder, etniskt ursprung, hudfärg, religiös övertygelse, kön eller handikapp. 5. Prisjakt förbehåller rätten att avvisa eller avlägsna annonsmaterial som inte motsvarar Prisjakts etiska principer, bryter gällande lagstiftning eller det avtal som finns mellan Prisjakt och annonsören. 6. Att Prisjakt accepterar en annons kan inte anses som en rekommendation av produkten eller tjänsten som saluförs. 7. Prisjakt upprätthåller en sträng åtskillnad mellan annonser och redaktionellt material för att markera sitt oberoende. Annonsörer och sponsorer kan inte på något vis påverka denna uppdelning. Följaktligen måste de två avdelningarna hållas åtskilda även fysiskt.

Tekniska anvisningar

• Storlek: max 200 kB
• CPU-användning: Max 8% i genomsnitt på 1 CPU-kärna på en standarddator (ca 2 GHz). (Upp mot 50% är dock OK under några få sekunder, eller vid användarinteraktion.) • Expanderande banners måste ha en fördröjning på minst 2/10 sekund • Vi tillåter inte banners som spelar upp ljud annat än vid användarinteraktion med bannern. • Länken från bannern måste vara inställd på att öppnas i ett nytt fönster eller flik. Vi tillåter HTML-banners som innehåller javascript, men normalt har vi restriktionen att bannern inte ska modifiera sidans innehåll utanför annonsens område. Det vill säga om ni önskar skapa olika former av overlays och popups, vill vi att ni kontaktar oss först så att vi får godkänna detta. Generellt har som policy att bara godkänna modifieringar av sidans innehåll som startas av användaren, det vill säga som inte sker automatiskt vid sidans inladdning. Möjliga filformat är GIF, JPG eller HTML (för begränsningar se nedan)

Generella riktlinjer för display-annonsering

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Schibsted. Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. För specifika vikter och storlekar se specifikation under respektive produkt.

GENERELLT
 • * Alla anslutningar måste göras genom https.
 • * Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, s.k. framebusting.
 • * Vi rekommenderar att materialet max gör 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
 • * Vid ljus eller vit bakgrund måste materialet ha en svart 1px border.
 • * Använd inte animationer som tar stor datorkraft, t.ex. javascript-animerade snöfall.
 • * Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
 • * Använd CCS-animationer istället för Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
 • * Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
 • * Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten utan cache.
 • * Ska video användas i annonsen, se ytterligare information under Video in Banner.

Klick
 • * Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
 • * Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.

Villkor
Schibsted testar alla annonser innan godkännande, detta inkluderar att testa prestandan av annonsmaterial på simulerade system.
Följer ni riktlinjerna ovan bör materialet fungera som det ska och således bli godkänt. Väljer ni att producera egna HTML5-annonser utan hjälp från våra certifierade produktionsbolag är det dock ert ansvar att se till att annonsen fungerar. Fungerar inte materialet som det är tänkt lägger vi materialet på en testsida och url skickas därefter tillbaka till produktionsbyrån för egna tester.

Safeframe
På Schibsteds sajter körs annonserna i en så kallad safeframe. Detta görs för att skydda användaren från attacker utförda via annonser. Safeframe innebär kort att annonsen inte kan komma åt övrig sajt utan sajtens tillåtelse. För annonsören innebär det att annonsen t.ex. inte kan se sin position på sidan. För mer information om hur man mäter viewability med safeframe hänvisar vi till IABs riktlinjer: https://www.iab.com/guidelines/safeframe/Klick till extern webbläsare från app
I Schibsteds appar öppnas alla länkar i en intern webbläsare i appen. Detta görs för att användaren så smidigt som möjligt ska kunna återvända till appen efter besöket på annonsen landningssida. Vill man som annonsör länka ut till telefonens vanliga webbläsare så går det att göra med exempelkoden nedan.

<script src="https://acdn.adnxs.com/mobile/anjam/anjam.js"></script>
<div id="banner" onclick="openLink()"></div>
<script>
var clickTag = "https://example.com";
function openLink() {
if (anjam.ready) {
//Banner is in app
anjam.ExternalBrowser(clickTag);
}
else{
//Banner is in web
window.open(clickTag, "_blank");
}
}
</script>


RIKTLINJER HTML-ZIP
Utöver ovan specifikation som gäller för alla material så ska nedan riktlinjer följas för material som ska laddas upp i Schibsteds annonsserver Appnexus.

Generellt
 • * Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
 • * Alla externa referenser måste vara https.

Klick
 • * Vid inlämning av HTML-zip får landningssidan inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom Appnexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet. Implementera istället klicken enligt nedan instruktioner:

 1. 1. Lägg till följande JavaScript i index.html
<script type="text/javascript"> function getParameterByName(name) { var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search); return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' ')); } var clickTag = getParameterByName('clickTag'); </script>

 1. 2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden
 2. Här följer några exempel:
 3. Exempel 1 - div
<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>

 1. Exempel 2 - JavaScript
<div id="banner"></div>
<script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false);
</script>

 1. Exempel 3 - a href
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open(clickTag, '_blank');">

 1. 3. Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html filen i önskad webbläsare och sedan addera ?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och sedan klicka på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

Villkor för publicering av annonsmaterial på Schibsteds webbplatser

Vem som omfattas Den som inför annons på webbplats som kontrolleras av bolag i Schibsted-koncernen, dvs. av bolag som helt eller delvis ägs av Schibsted Sverige AB eller något av dess dotterbolag, eller av Blocket AB eller BytBil Nordic AB (nedan ”Schibsteds Sajter”), förbinder sig att följa Schibsteds vid var tid gällande villkor för sådan annonsering. Dessa villkor framgår nedan och gäller såväl annonsörer som mediabyråer och annan som för egen eller annans räkning inför sådan annons (nedan gemensamt ”Annonsör/Annonsörer”). Den som anlitar underleverantör i syfte att exempelvis, men inte uteslutande, mäta resultatet av sådan annonsering, förbinder sig att tillse att underleverantören informeras om och följer dessa villkor. Annonsören svarar för underleverantörens agerande och underlåtenhet så som för sitt eget. Uppdaterade villkor Schibsted förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov och det åligger Annonsörer att hålla sig uppdaterad kring aktuella villkor. Den senaste versionen av villkoren tillhandahålls på http://www.prisjakt.nu/datapolicy. Vid större förändringar förbinder sig Schibsted att särskilt informera Annonsören om dessa. Förbud mot insamling av data Data avseende användare av Schibsteds Sajter får inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB samlas in eller hämtas av tredje part i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot dess användare eller kategorisera/segmentera användarna i annat kommersiellt syfte genom att använda cookies eller andra spårningsmetoder. Undantag från förbud av datainsamling görs enbart gällande tredje parts åtagande mot annonsör kring insamling av anonym data, vilket är tillåtet i syfte att rapportera och följa upp annonsörens antal visningar, räckvidd och konvertering. Förbud mot överföring av data Data avseende användare av Schibsteds Sajter får inte utan föregående skriftligt godkännande från Schibsted Sverige AB delas med tredje part genom att exempelvis, men inte uteslutande, överföras till externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller andra system för att på något sätt värdeöka eller kapitalisera på denna data. Förbud mot hantering av personuppgifter Data som innehåller personuppgifter enligt definition i Personuppgiftslag (1998:204) (”PUL”) avseende användare av Schibsteds Sajter får inte behandlas utan den behandlades uttryckliga samtycke. Med behandling och samtycke avses i detta sammanhang definition enligt ”PUL” och Datainspektionens föreskrifter. Detta innebär bland annat, men inte uteslutande, ett förbud mot att associera cookies eller andra spårningsmetoder med personuppgifter. Sanktion vid överträdelse Överträdelse mot dessa villkor innebär även ett väsentligt avtalsbrott mot annonsavtal mellan Annonsör och bolag i Schibsted-koncernen. Vid sådant väsentligt avtalsbrott, eller skälig misstanke om att sådant väsentligt avtalsbrott föreligger, äger Schibsted rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och kräva skadestånd för den direkta skada man åsamkas genom avtalsbrottet. Om avtalsbrottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet omfattas en rätt till skadestånd även för indirekta skador. Denna villkorstext är upprättad 2012-12-13

Big Bang 1600x900

*Animerat inslag endast tillåtet på höger sida
*Annonsytorna måste omslutas av en tydlig ram vid vit bakgrund
 • Desktopannonsering
  • Produkter
  • Riktlinjer
  • Tekniska anvisningar
  • Generella riktlinjer för display-annonsering
  • Villkor för publicering av annonsmaterial på Schibsteds webbplatser
  • Big Bang 1600x900
 • Mobilannonsering
  • Generella riktlinjer för display-annonsering