Beskrivning
Östra Uppland delas varje vecka ut till hushållen i Östhammars kommun.
Upplagan är 14 566 ex / vecka och 17 567 ex under sommaren, då den även delas till sommarhushållen.
Östra Uppland delas ut ca 49 ggr/år.