61 000
Total räckvidd (Individer)
Källa: Orvesto Konsument Helår 2019
40 000
Individer