65 000
Total räckvidd (Individer)
Källa: Orvesto Konsument 2020:1
39 000
Individer