54 000
Räckvidd
1
Utgåvor/vecka
Källa: Orvesto Konsument 2016: Helår print + digitalt