100 000
Räckvidd
6
Utgåvor/vecka
26 100
Upplaga
Källa: Orvesto Konsument helår 2019