NSD Total

NSDs läsare digital & print

Intressen

16-80
Ålder
53%
Män
47%
Kvinnor
Källa: Kantar Sifo

Ålder

16-24
10%
25-34
18%
35-44
16%
45-54
18%
55-64
17%
65-80
19%
Källa: Kantar Sifo

Civilstånd

Ensamstående
22%
Gift/Sambo
69%
Källa: Kantar Sifo

Sysselsättning

Heltidsarbetande
53%
Deltidsarbetande
9%
Egen Företagare
5%
Studerande
8%
Pensionär, Arbetssökande & Annat
31%
Källa: Kantar Sifo

Utbildning

Grundskola
19%
Gymnasium
39%
Högskola max 2 år
13%
Högskola längre
29%
Källa: Kantar Sifo

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
13%
Hyreslägenhet
24%
Villa/Radhus
57%
Jordbruksboende/ annan boendeform
4%
Källa: Kantar Sifo

Hushållsinkomst / år

Ingen inkomst - 197 999
10%
198 000 - 299 999kr
10%
300 000 - 503 999kr
26%
504 000 - 1 007 999kr
42%
Över 1 008 000kr
6%
Källa: Kantar Sifo