NT Digital

NTs digitala läsare

Intressen

16-80
Ålder
59%
Män
41%
Kvinnor
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Ålder

16 - 24
12%
25 - 34
17%
35 - 44
25%
45 - 54
16%
55 - 64
13%
65 - 80
17%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Civilstånd

Ensamstående
20%
Gift/Sambo
70%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Sysselsättning

Heltidsarbetande
60%
Deltidsarbetande
8%
Egen Företagare
6%
Studerande
6%
Pensionär, Arbetslös & Annat
24%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Utbildning

Grundskola
13%
Gymnasium
38%
Högskola Max 2 År
15%
Högskola Längre
34%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018

Boendeform

Bostadsrättslägenhet
18%
Hyreslägenhet
29%
Villa / Radhus
48%
Jordbruksboende / annan bostadsform
5%
Källa: Kantar TNS
Orvesto Konsument Helår 2018

Hushållsinkomst / år

Har Ingen Inkomst - 197 999kr
8%
198 000 - 299 999kr
5%
300 000 - 503 999kr
25%
504 000 - 1 007 999kr
40%
Över 1 008 000kr
12%
Källa: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2018