56 500
Läsekrets
23
Utgåvor/år
56 500
Upplaga
Källa: TS 2018