Beskrivning
58 458 Norrköpingsbor läser, tittar och bläddrar i genomsnittligt nummer enligt SKOP-research AB, Stockholm. Norrköpings-Magazinet är upplagekontrollerad av Tidningsstatistik.