19 000
Räckvidd
3
Utgåvor/vecka
Källa: Orvesto Konsument 2017:Helår print + digitalt