Beskrivning
MinBebis har en yngre målgrupp än Allt för föräldrar. Besökarna är nästan uteslutande kvinnor som planerar, väntar och har barn. På minbebis.se finner målgruppen relevant information, inspiration, kunskap och engagerande innehåll.
25-44
Ålder
3%
Män
97%
Kvinnor