103 000
Läsekrets
5
Utgåvor/år
9 686
Upplaga
Källa: MagasinUndersøkelsen 20/01